TWITTER FACEBOOK

Vizyon ve Misyon

MİSYONUMUZ

Çaldıran Belediyesi; halk belediyeciliğini esas alan, katılımcı, şeffaf, özgürlükçü bir belediye modeli yaratmayı, bu paradigma doğrultusunda etnik, kimlik, kültür, inanç ve tüm kesimlerin “benim ilçem, benim yaşamım” diyebileceği, yaşanabilir, tarihi, kültürel ve ekolojik değerleri korumayı esas alan bir misyonu üslenecektir.

VİZYONUMUZ

İlçemizi; tarihi, kültürü, inançları, dilleri ve tüm değerleri üzerinde inşa ederek, çağdaş, yaşanabilir, özgürlükçü, planlı ve sağlıklı gelişen bir kent yaratmak ve  bölgenin en önemli ilçesi haline getirmektir.

TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde sosyal belediyecilik
Kararlarında ve uygulamalarında şeffaf belediyecilik anlayışı
İnsan odaklı çalışan kurum
Katılımcı bir yönetim
Cinsiyet eşitlikçi bir anlayış
Adalet ve tarafsızlık
Doğaya ve tarihi dokuya saygı
Hızlı, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet
Planlı kentleşme
Yenilikçi ve gelişime açık