TWITTER FACEBOOK

sosyo ekonomik yapi

ÇALDIRAN İLÇE SOSYAL YAPI


1976 yılında meydana gelen depremden sonra yapılan 5.000 civarında konutla konut sorununa önemli bir çözüm getirilmişse de halkın bir kısmı bu konutlarda oturmamaktadır.
 
Halk genellikle daha geniş, eski tip taş veya kerpiç evlerde oturmayı tercih etmektedir.
Halkın büyük çoğunluğu, geçimini hayvancılıkla sağlamaktadır.  Evde daima büyüğe itaat edilir. Kadınların sosyal hayattaki rolü yok denecek kadar azken, ileleryen zaman içerinisinde yaşamın her alanında öncü bir misyonla yer edinmiştir. Aşiretlere bağlılık eskisi kadar olmasa da halen devam etmektedir.